Barnas egen CD: FAQ

Spørsmål: Er det virkelig gratis for skolen/ barnehagen å delta på Barnas egen cd?

Svar: Ja. Vi krever ingen avgift eller bestillingsgaranti. Foreldrene kan kjøpe CD-platen dersom de ønsker det.

Spørsmål: Hvor lang tid tar opptaket?

Svar: Selve opptaket tar ca. 1.5 timer. Lengden på programmet (innholdet på CDen) bør være mellom 20-30 minutter.

Spørsmål: Er det mulig å spille inn andre ting enn repertoiret fra Barnas egen cd?

Svar: Ja. Det mest vanlige er å bruke 3-4 sanger fra Barnas egen cd`s singback og gjerne ta med noen vitser, solosang, dikt, sang til piano/ gitar, etc. Dere bestemmer! Husk at vi prøver å gjenskape en samlingstund!

Spørsmål: Hvor lang tid må man beregne på innøving?

Svar: Det varierer, men 3-4 uker med jevnlig øving er bra. Da får barna tid til å bli fortrolig med stoffet.

Spørsmål: Må læreren eller barnehageansatt være spesielt musikalsk for å få dette til?

Svar: Ikke nødvendigvis, men det hjelper! Øvings-CDèn er lagt opp slik at det er lett å følge med på sangtekstene dere henter fra hjemmesiden. Du trenger ikke å kunne noter eller ha spesielle musikkkunnskaper.

Spørsmål: Dette vil vi være med på. Hva gjør vi nå?

Svar: Ring eller mail oss så snart som mulig så avtaler vi dato for innspilling. Når produsenten kommer overtar han ansvaret for innspillingen. Det lønner seg imidlertid å være så godt forberedt som mulig mht. innøving.

Spørsmål: Hva skjer etter innspilling?

Svar: Produsenten deler ut bestillingsskjema og bestillingskonvolutt der penger legges i. Det kan bestilles kopier av barnas egen CD. Bestillingsfristen settes til 1 uke. Klassen sender mail med bestilling til artistforendag.com. Etter ca. 7 dager mottar dere CDene + samlefaktura. Produktet koster kr 200,-

Spørsmål: Hvor foregår innspillingen?

Svar: Vi tar med oss et mobilt lydstudio som vi rigger opp i barnehagen eller i klasserommet. I skolen er det stor fordel at vi kan være i samme klasserom hele dagen.

Til toppen | Neste side